דיווח הוצאות

"פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985"דוח הוצאות לפמ מאי 2021

+

דוח הוצאות לפמ אפריל 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ מארס 2021

+

דוח הוצאות לפמ פברואר 2021

+

דוח הוצאות לפמ ינואר 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ דצמבר 2020

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ נובמבר 2020

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ אוקטובר 2020

+

דוח הוצאות לפמ ספטמבר 2020

+

דוח הוצאות לפמ אוגוסט 2020

+

דוח הוצאות לפמ יולי 2020

+

דוח הוצאות לפמ יוני 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ מאי 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ אפריל 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ מרץ 2020

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפ"מ פברואר 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ ינואר 2020

+