דיווח הוצאות

"פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985"דוח הוצאות דצמבר 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות נובמבר 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אוקטובר 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות ספטמבר 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אוגוסט 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות יולי 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות יוני 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות מאי 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אפריל 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות מארס 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות פברואר 2023

+

דוח הוצאות ינואר 2023

דוח הוצאות ינואר 2023

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות דצמבר 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות נובמבר 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אוקטובר 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות ספטמבר 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אוגוסט 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות יולי 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות יוני 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות מאי 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אפריל 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות מרץ 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות פברואר 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות ינואר 2022

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות דצמבר 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות נובמבר 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אוגוסט 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות ספטמבר 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות אוקטובר 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ יולי 2021

+

דוח הוצאות לפמ יוני 2021

+

דוח הוצאות לפמ מאי 2021

+

דוח הוצאות לפמ אפריל 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ מארס 2021

+

דוח הוצאות לפמ פברואר 2021

+

דוח הוצאות לפמ ינואר 2021

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ דצמבר 2020

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ נובמבר 2020

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפמ אוקטובר 2020

+

דוח הוצאות לפמ ספטמבר 2020

+

דוח הוצאות לפמ אוגוסט 2020

+

דוח הוצאות לפמ יולי 2020

+

דוח הוצאות לפמ יוני 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ מאי 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ אפריל 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ מרץ 2020

+

קבצים מצורפים

דוח הוצאות לפ"מ פברואר 2020

+

דוח הוצאות לפ"מ ינואר 2020

+