מכרז למתן שירותי הדפסה והדבקה של מודעות קיר / רחוב על גבי לוחות מודעות ברשויות מקומיות

מכרז פומבי מס' 27/05/23 למתן שירותי הדפסה והדבקה של מודעות קיר / רחוב על גבי
לוחות מודעות ברשויות מקומיות עבור לשכת הפרסום הממשלתית

קבצים מצורפים

סגור לתגובות.