שומרים על המבוגרים חג!

נזהרים מהקורונה גם בחג!
נושא הקמפיין:
אתר: