והגדת לבנך

המשרד לאזרחים ותיקים עלה עם קמפיין שמטרתו להרחיב את רישום הרכוש של יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן. במסגרת הקמפיין, מוזמנים יוצאי מדינות אלה לתעד ולספר את סיפורם האישי ונסיבות עזיבתם וכן למלא טופס רישום זכויות בעניין רכוש פרטי וקהילתי אשר נותר בארצות אלה.

לצורך הקמפיין צולמו נשים וגברים אשר סיפרו את סיפור חייהם ונסיבות הגעתם לישראל כפליטים הנדרשים לבנות חייהם מחדש . יוסי אלפי המלווה את הקמפיין מפנה את יוצאי מדינות ערב לאתר אתר ייעודי לנושא ולמוקד הטלפוני שבהם ניתן לתעד הסיפורים והרכוש שהשאירו.

 

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: