השאלת ספרי לימוד

ספר מבית ספר

לקראת שנת הלימודים תשע"ד העלה משרד החינוך קמפיין, שמטרתו לעודד הורים להיכנס לאתר המשרד ולהצביע לתכנית השאלת ספרי לימוד. בית ספר שרוב ההורים בו הצביעו בעד התכנית, ירכוש את הספרים עבור התלמידים והם יעברו בכל שנה מתלמיד לתלמיד.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: