תרגיל העורף הלאומי

מוכנים בשגרה, מוגנים בחירום

היכנסו למרחב המוגן וודאו שאתם מוכנים

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: