שבעים שנות דמוקרטיה ישראלית- סרטונים נוספים ביוטיוב לפמ

סדרת סרטונים שהפקנו לכנסת ישראל. סרטונים נוספים ביוטיוב לפמ

נושא הקמפיין: