רישיון נהיגה מדורג

צוברים ניסיון מקבלים רישיון

קמפיין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נועד להעלות את המודעות לחוק הרנ"מ – רישיון נהיגה מדורג. במסגרת החוק, הוקדם גיל הוצאת הרישיון ל-16 ותשעה חודשים ותכנית הליווי התארכה לחצי שנה (50 שעות ליווי בפועל). סיסמת הקמפיין: "צוברים ניסיון, מקבלים רישיון".