עידוד העסקת מיעוטים

הרשות לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה עלתה עם קמפיין נרחב לעידוד העסקת אקדמיים מהמגזר הערבי. זאת לאחר שבמחקר מקיף שביצעה לפמ, נמצא כי רבים מהמעסיקים אינם מקבלים ערבים לעבודה בשל דעות קדומות.

סיסמת הקמפיין: "חבל שתוותר על העובד הנכון מהסיבות הלא נכונות" פונה למעסיקים פוטנציאליים להימנע מלפסול מועמדים איכותיים רק בשל מוצאם. מסר נוסף: המדינה מעניקה תמריצים למעסיקים שיעסיקו עובדים מהמגזר הערבי.

 

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: