קמפיין לעידוד החתמה על כרטיס אדי – המרכז הלאומי להשתלות

חתמת? קודמת. בתור להשתלות

חותמים על כרטיס אדי ומקבלים קדימות בתור להשתלות.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: