יום הבטיחות בדרכים 2013

חושבים חיים!

כל השנה צריכים להיות בטוחים בדרכים, אבל ביום הזה נותנים תשומת לב מיוחדת למלחמה בתאונות.

ב-29.10.13 צוין יום הבטיחות בדרכים לשנת 2013. ביום זה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מקדמת דיונים בכנסת בנושא. השנה עלה קמפיין טלוויזיה ורדיו שהתמקד בחצייה בטוחה של מעברי חצייה והורדת מהירות הנסיעה בעיר.

 

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: