בחירות לרשויות המקומיות

להתלונן זה קל. להשפיע אפילו יותר קל!

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות עלה משרד הפנים עם קמפיין "פנקס הבוחרים", שקרא לציבור הבוחרים לבדוק אם כתובת כל אחד ואחת מעודכנת בפנקס הבוחרים, כדי שיוכלו להצביע במקום מגוריהם.

בהמשך, עלה קמפיין לעידוד הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות בכיכובו של דב נבון, המכונה "רונן המתלונן"

 

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: