נהיה בסדר או נהיה בסגר

צאו מהאדישות ופעלו לפי הכללים
נושא הקמפיין: