עוד חוזר הניגון בשטרות החדשים של ישראל

השטרות החדשים של ישראל סימן שזה בטוח

בנק ישראל מציג את השטרות החדשים של ישראל, המכילים מגוון סימני ביטחון מתקדמים

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: