עובד לי! מרחיבים את מעגל הזכאים

מעגל הזכאים למענק הורחב!
נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: