עדכון אומיקרון למבוגרים ואוכלוסיות בסיכון:

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: