משטרת ישראל – קריירה עם שליחות

הביטחון שלכם, השליחות שלנו.

קמפיין של משטרת ישראל הבא לשפר את תדמית השוטר ולגייס כ"א איכותי למשטרה.

הביטחון שלכם, השליחות שלנו.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: