מצמצמים פערים

החיים הם מירוץ

שנתיים האחרונות משרד החינוך מקדם תכניות רבות ומגוונת כדי להקטין את הפערים בין התלמידים ומעניק להם הזדמנות שווה להצליח בתוך מערכת החינוך.

מטרת הקמפיין הייתה לחשוף את פעולות המשרד לצמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים, ללא הבדל של מיקום גיאוגרפי, חברתי, כלכלי או מגזרי.

מדובר בפעולות עתירות תקציב שהושקעו למען הצלחת המהלך.
בסופו של התהליך מבקשים מהקהל להיכנס לאתר לקבלת מידע נוסף לגבי התכנית הלאומית לצמצום הפערים.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: