מפסיקים ללרלר, מתחילים לדבר.

אפשר לחזור לנהג משאית? מי נשאית?!

משרד הבריאות יצא במהלך להעלאת המודעות לנושא האיידס בקרב הקהילה הגאה.

 

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: