מסמכי הצבעה

וידאתם כבר שהתעודה שלכם בתוקף?

במסגרת בחירות  2015  עלה משרד הפנים עם מספר קמפיינים שהאחרון מבינהם מיידע את הציבור אודות אופן ההצבעה בקלפי. ההצבעה כזכור אפשרית עם כל תעודה מזהה, תעודת זהות/ דרכון/ ואפילו רישיון ובתנאי שהתעודה אינה פגומה/ קרועה/ בלויה ובתוקף.

נושא הקמפיין: