יש במה להתגאות וגם במי!

קמפיין שעשינו למשרד התרבות והספורט לכבוד 70 שנות

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: