יהיה פיצוץ!

רק בעל מקצוע מוסמך רשאי לטפל במערכות גז ביתי

יהיה פיצוץ! כדי להימנע, יש להעדיף רק בעלי מקצוע מוסמכים לטיפול במערכות הגז הביתי.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: