חרדים במעגל העבודה זה משתלם לכולם

חרדים למעגל התעסוקה, זה משתלם למעסיק, למועסק ובעיקר לקידום המשק הישראלי!

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: