העסקה מגוונת

העסקה מגוונת שווה לכם יותר!

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה עלתה עם קמפיין לעידוד העסקת עובדים ממגוון אוכלוסיות. הקמפיין פנה למעסיקים וקרא להם לנצל באופן מיטבי את ההון האנושי הקיים בשוק העבודה ובכך להגביר את הצלחת העסק שלהם. במסגרת הקמפיין, הוקם אתר שתכליתו לעודד הרשמה למועדון המעסיקים של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: