המתחרטים שלא עשו חיסון וחלו קשה

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: