המסלול המקוצר לגביית חובות

אף אחד לא נשאר חייב

רשות האכיפה והגבייה עלתה עם קמפיין שמטרתו ליידע בעלי עסקים קטנים ובינוניים, אודות המסלול המקוצר לגביית חובות. המסלול המקוצר מטפל בגבייה של חובות בגובה מקסימאלי של עד 10,000 ₪ ומטרתו להגיע להסדר תשלומים עם החייב ללא צורך לנקוט נגדו בהליכים וללא הוצאות משפטיות מיותרות.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה:
אתר: