החייאה בסיסית מצילה חיים

קמפיין שעשינו למשרד הבריאות

נושא הקמפיין: