דוח מדדי איכות החיים בישראל

איך החיים באמת?

משרד ההגנה מפרסם את הדוח

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: