דואגים לכם באש!

פעולות נכונות יצילו את חייכם

פעולות מצילות חיים להתנהגות נכונה, בקמפיין שעשינו לרשות הארצית לכבאות והצלה

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: