בנייה ירוקה

בניה ירוקה חוסכת בהוצאות המים והחשמל

כחלק מקמפיין אורך חיים מקיים של המשרד להגנת הסביבה, עלה גל נוסף שמתמקד הפעם בבנייה ירוקה. המסר של הקמפיין: בנייה ירוקה חוסכת בהוצאות המים והחשמל.

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: