בירקות ופירות אל תהיו חצי

מהיום אוכלים יותר ירקות ופירות

משרד החקלאות ממליץ לשלב בתפריט ירקות ופירות

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: