#אל תגביל אותנו

רק נגישותמאפשרת שיוויון

קמפיין שעשינו לנציבות השיוויון לאנשים עם מוגבלות

נושא הקמפיין:
תאריך עלייה: