2017

מכרז פומבי מס' 194/11/17 להקמה, עיצוב, אחזקה ופירוק ביתן ביריד התיירות השנתי IMTM עבור משרד התיירות

+

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 149/08/17 למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

+

מכרז פומבי מס' 149/08/17 – למתן שירותי ניהול קמפיינים בגוגל ובפייסבוק לקהל יעד בחו"ל

+

הודעות בדבר דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת" עבור לשכת הפרסום הממשלתית

+

מכרז פומבי מס' 193/12/16 לקבלת שירותים בקשר עם תוכנת "לפ"מ סביבת אמת"

+

מכרז פומבי מס' 29/01/17 למתן שירותי הובלות של חומר פרסומי ו/או טובין

+

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 06/01/17 למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי

+

מכרז פומבי מספר 183/12/16 – למתן שירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה

+

קבצים מצורפים