2016

מכרז פומבי מספר 168/11/16 –לאספקת מערכת GSA

+

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מספר 128/08/16 לביצוע מחקרי שוק בחו"ל

+

מכרז פומבי מספר 132/08/16 – למתן שירותי ניהול ותיאום הפקות דפוס ללשכת הפרסום הממשלתית

+

קבצים מצורפים

מכרז מסגרת פומבי מספר 81/06/15 – מתן שירותי תרגום ללשכת הפרסום הממשלתית

+

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 80/06/15 – מתן שירותי הקלדת מודעות והזנתן לאתר JOBIZ

+

קבצים מצורפים

הודעה מטעם לשכת הפרסום הממשלתית על הקמה מחדש של מאגר ספקים להפקות סרטים

+

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מספר 167/12/15 – למתן שירותי ייעוץ שיווקי/אסטרטגי

+

קבצים מצורפים

מכרז פומבי מס' 177/12/15 – למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי לתחום הדיגיטל ללשכת הפרסום הממשלתית

+

קבצים מצורפים