2015

מכרז פומבי מס' 137/11/15 – למתן שירותי פעילות שטח וקד"מ

+

מכרז פומבי מספר 106/07/14 – להקמת אתר Go Israel עבור משרד התיירות

+

מכרז פומבי מספר 161/10/14 – להקמת אתר אינטרנט עבור אגף מורשת במשרד רה"מ

+