שבעים שנות דמוקרטיה ישראלית

סדרת סרטונים שהפקנו לכנסת ישראל. סרטונים נוספים ביוטיוב לפמ

נושא הקמפיין: